Atatürk Hakkında Az Bilinen 8 Belge

Atatürk’ün, Viyana elçisi Cevat Üstün’ün eseri hakkında Türk Tarih Kurumu’na verdiği direktif.
Atatürk’ün ‘Bulletin’ mukabili ‘Belleten’ ismini bulduğu zaman bizzat yazdığı not.
Atatürk’ün bir Selçuklu tarihçisi gibi düzeltmeler ve eklemeler yaptığı sayfa
Atatürk’ün, tarihçi gibi düzeltmeler ve eklemeler yaptığı başka bir sayfa.
2. Türk Tarih Kongresi ve Sergisi hakkında takdim olunan projeyi Atatürk’ün tasvipleri.
Atatürk’ün Türk Tarih Kurumu’na Mimar Sinan Heykeli için verdiği direktif.
Atatürk’ün Türk Tarih Kurumu’na Mimar Sinan Heykeli için verdiği direktifi mürekkeple tekrar yazmıştı.
Atatürk’ün sağ eli.